Supermarketi su velika prometna područja ispunjena proizvodima i površinama koje svakodnevno dodiruju kupci. Samim tim, radi se o mestima visokog rizika. U procesu rada sa hranom postoji potencijalna opasnost od unakrsne kontaminacije. To znači da se mikroorganizmi mogu preneti sa jedne hrane na drugu preko zagađenog pribora, opreme, površina ili lica koja rukuju hranom. Hrana kojoj je prošao rok trajanja takođe predstavlja opasnost jer može da zagadi drugu hranu koja se nalazi u neposrednoj blizini. Prisustvo mikroorganizama u hrani posebno je opasno za imunokompromitovane osobe.

Dezinfekcija supermarketa nameće se kao imperativ, pa tako higijena svih površina, ali i zaposlenih lica, mora biti na najvišem nivou. Zoono predstavlja savršeno rešenje za sanitaciju.

  • Primena Zoono Z-71 je brza i efikasna metoda uklanjanja patogena u svim područjima skladištenja i pripreme hrane.
  • Zoono je takođe vrlo efikasan tretman za ručke kolica i korpi u supermarketima, kao i za sve ostale površine koje se često dodiruju (ručke na vratima, rashladnim vitrinama i dr).
  • Zoono Z-71 pruža maksimalnu zaštitu kasirima od različitih patogena.
  • Zoono Z-71 je bezbedan za dezinfekciju površina koje dolaze u kontakt sa hranom i može se naneti putem aparata za zamagljivanje, prskanjem ili prebrisavanjem.
  • Zoono GermFree24 Hand Sanitiser efikasno dezinfikuje kožu ruku. Jedno nanošenje obezbediće antimikrobnu zaštitu tokom celog dana.
  • Ostaje postojan bez obzira na redovno pranje ruku.
  • Zoono proizvodi su dermatološki testirani i neće izazvati iritacije na koži.

Dezinfekcija supermarketa

X