Zoono nudi efikasne proizvode za zaštitu i čišćenje bankomata i bankarskih prostorija.

Bankomat (eng ATM – Automated teller machine) dodiruje veliki broj ljudi u toku dana. Laboratorijski testovi pokazuju da je bakterijska kontaminacija bankomata slična kontaminaciji u javnim toaletima, jer se ne čiste redovno, pa tako predstavljaju mesto visokog rizika. Ovakav rezultat je alarmantan i u uobičajenim okolnostima, a posebno sada, kada među ljudima raste strah zbog korona virusa. Čišćenje bankomata i prostorija banaka od strane osoblja je samo delimično rešeno, jer oni nisu u stanju, vremenski i fizički, da posle svakog klijenta brišu opremu. Tu nastupa naša kolektivna svest o uvođenju preventivnih mera i zaštiti sebe i drugih.

  • Zoono Z-71 pruža zagarantovanu antimikrobnu zaštitu bankomata.
  • Visoko je efikasan za tretman protiv unakrsne kontaminacije dodirom.
  • Deluje jednako efikasno i na staklu i na LCD ekranima.
  • Zoono Z-71 se brzo nanosi i suši / vezuje na površinu kako bi se osigurala maksimalna lična zaštita.
  • Zoono Germ Free24 Hand Sanitiser štiti vaše ruke poput nevidljivih antimikrobnih rukavica.

X