Na mestima gde se obavlja proizvodnja hrane neophodno je poštovanje najstrožijih mera i protokola o sanitaciji. Tu se pre svega misli na prostorije prehrambene industrije, klanice, farme pilića i slično. Zoono proizvodi pogodni su za dezinfekciju površina koje dolaze u kontakt sa hranom, kako u toku same proizvodnje, tako i u procesu skladištenja ili potrošnje prerade hrane.

  • Zoono Z-71 pruža maksimalnu zaštitu od različitih patogena.
  • Delotvorno je antimikrobno sredstvo u visoko rizičnim prehrambenim sredinama pri čemu smanjuje broj bakterija u svim područjima obrade.
  • Dokazano je da Zoono smanjuje stopu smrtnosti u farmama pilića.
  • Zoono proizvodi uspešno prošli testove za procenu baktericidne i fungicidne aktivnosti na poljima prerade hrane u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima: EN 1276, EN 1650, EN 13697.
  • Zoono Z-71 je u skladu s propisima i odobren je od strane: Američke Agencije za hranu i lekove (FDA- Food and Drug Administration), Agencije zaštitu životne sredine (EPA – Environment Protection Agency), Britanskog akreditacionog tela (UKAS – United Kingdom Accreditation Service), Nemačkog Instituta za standardizaciju (DIN- Deutsches Institut für Normung), Australijske karantinske i inspekcijske službe (AQIS- Australian Quarantine and Inspection Service), Novozelandske uprave za sigurnost hrane (NZFSA- New Zealand Food Safety  Authority).
  • Zoono proizvodi su upisani u Listu biocidnih proizvoda, Ministarstvo zaštite životne sredine, Srbija.
  • Njihova efikasnost je testirana od strane Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

X