ZOONO Z-71 Microbe Shield Surface Sanitiser

Veličina pakovanja: 100ml, 150ml, 250ml, 500ml, 5l

 Aktivna supstanca: 0,5% kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-alkildimetil hlorid.

Gotov rastvor za dezinfekciju površina, materijala, opreme i nameštaja koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom; kao i površina koje dolaze u kontakt sa hranom i pićem u toku proizvodnje, skladištenja ili potrošnje, u javnim i industrijskim objektima uključujući i objekte javnog zdravlja.

UPOTREBA:

Jako prljave površine predhodno mehanički očistiti.

Naneti proizvod na tretirane površine prskanjem ili prebrisavanjem tako da budu dobro natopljene najmanje 15 minuta.

Proizvod suzbija bakterije (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae,

Escherichia coli, Proteus vulgaris), gljivice (Candida albicans), i viruse (MVA = Modified Vacciniavirus Ankara, Bovin corona virus, Feline coronavirus, Strain Munich).

Proizvod suzbija Mycobacterium terrae ukoliko je kontaktno vreme proizvoda 60 minuta.

 Ostaviti da se osuši na vazduhu.

Preporučena doza je 10ml/m2 za sve oblasti dezinfekcije.

Proizvod koristiti po potrebi. Ne tretirati hranu za ljude i životinje.

Proizvođač:

Zoono Holdings Limited UK,  Velika Britanija

Uvoznik i distributer:
Medica Linea Pharm d.o.o.

Brodarska 1b, 11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 3120-284

e-mail: office@medicalinepharm.rs

Rešenje o upisu u Privremenu listu biocidnih proizvoda: br. rešenja 532-01-2685/2020-03 od 29.07.2020.

Nacionalni centar za kontrolu trovanja, telefon za hitne slučajeve : 011/36 08 440  (tel. dostupan od 0-24h)

X